Planar og samfunnsutvikling

Destinasjonsutvikling av Loen og Lodalen

Prosjektet har som mål å utarbeide kunnskapsgrunnlaget til ei bærekraftig utvikling av turistdestinasjonane Loen og Lodalen, slik at dei forblir ein attraktiv stad å bu og besøke.

Destinasjonsutvikling av Loen og Lodalen – Loen Utviklingslag, PwC, Vestlandsforsking med fleire 

Evaluering sommarsesongen 2021 Loen og Lodalen (PDF, 11 MB)

Stryn kommune varslar med dette oppstart av planarbeid for Lodalen. Planarbeidet er eit grunnlag for ein framtidig kommunedelplan.