Loen/ Lodalen


 

 


Loen/Lodalen er eit av dei mest populære turistområda i Stryn, saman med Olden/Oldedalen. Den høge trafikken kombinert med det spesielle landskapet påverkar korleis kommunen og ulike aktørar arbeidar innan tema som turisme, klima og arealplanlegging. 

Over finn du oversikt over ulike planar, reglar og prosjekt som er aktuelle for området. Oversikten vert oppdatert fortløpande. 
 

Evaluering sommarsesongen 2021 Loen og Lodalen (PDF, 11 MB)

Om reiselivet i Stryn kommune

Artikkelliste