Spørjeundersøking

Vi skal skape framtida til Stryn kommune i fellesskap! Svar på spørsmål knytt til framtida i Stryn kommune. Spørjeundersøkinga tek om lag 5-8 min å gjennomføre.

Klikk her for å delta på spørjeundersøkinga

Svara på spørjeundersøkinga skal nyttast til å setje mål for korleis Stryn kommune skal bli i framtida, samt strategiar på korleis vi kjem oss dit.