Rake, Loen

 Klikk her for å sjå brosjyra over ledige tomter

 

Tomteoversikt Rake - trinn 2 (PDF, 2 MB)

 

Rake bustadfelt - trinn 2

I det nyleg opparbeidde bustadfeltet på Rake er det 4 ledige tomter for sal. 

 Pris
Tomt nr. 47
Bilde (PDF, 6 MB)
Om lag kr. 762.000
Tomt nr. 50
Bilde (PDF, 6 MB)
Om lag kr. 769.000
Tomt nr. 51
Bilde (PDF, 6 MB)
Om lag kr. 811.000
Tomt nr. 52Om lag kr. 1.018.000,-

Prisane skal indeksjusterast neste gong i januar 2025.

 

Leikeplass Rake bustadfelt (PDF, 3 MB)

Kart Rake trinn 2, Loen