Tøming av septiktank

Slamtøming i Stryn kommune blir utført av Norva24.

Norva24 har faste ruter for tøming av slamavskiljarar og du vil få beskjed på SMS i god tid før dei kjem.

Treng du ekstratøming kontakt Norva24, tlf. 57 87 46 66  e-post: stryn@norva24.no

Ekstratøming må betalast av eigar av slamavskiljar.  Blir fakturert direkte frå tømeselskapet.

 

Her kan du sjekke tanken din på Norva24

Tømefrekvens for tette tankar, kommunestyrevedtak 18. september 2018 (PDF, 281 kB)

Slamgebyr for 2023