Frist for utbetaling frå skogfondkonto og søknad om tilskot til skogkultur

Vi minner om at fristen for å søkje om tilskot til skogkultur og utbetaling frå skogfondkonto i år er 1. desember. Den same fristen gjeld også for innsending av krav om utbetaling av udekt investering med forfall i år. Dei som har slik investering knytt til sin skogfondkonto fekk skriv frå oss om dette i starten av oktober i år.

Om skog og skogfond