Har du symptom på koronavirus. Meld frå til folkehelseintituttet

Her kan du melde frå til Folkehelseinstituttet (FHI). Gå til skjema for å melde fra om symptom dersom du i løpet av dei sju siste dagane har hatt symptom som kan skuldast  koronavirus.

Du kan melde frå på vegne av deg sjølv, borna dine under 16 år, eller for ein som har gitt deg fullmakt på Helsenorge.

Du får ikkje kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikkje varsla personar du har vore nær gjennom denne løysinga, men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge kor mange som kan vere sjuke med koronavirus i Norge.

Framover vil Folkehelseinstituttet publisere oppdaterte tal på fhi.no. Opplysningene kan også vere aktuelle for framtidig forskning.

Ved å melde frå, hjelper du Folkehelseinstituttet med å kartlegge kor mange som kan vere sjuke med koronavirus i Norge. Takk for hjelpa!