Koronavaksine

Generell informasjon om koronavaksinane og vaksinasjon av ulike grupper finn du på helsenorge.no Vaksinering i Stryn skjer no på legekontoret etter avtale. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å førebygge sjukdom eller å gjere sjukdomsforløpet mildare utan å bli utsett for alvorlege bivirkningar.

Vaksineanbefaling våren 2023

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgjande personar bør vaksinerast med ein oppfriskingsdose våren 2023:

  • Personar i aldersgruppa 75 år og eldre og sjukeheimsbebuarar som fekk førre dose for meir enn seks månader sidan.

Ein ny dose vil vere spesielt aktuell om du:

  • ikkje tidlegare har hatt koronasjukdom
  • i tillegg til høg alder (75 år eller eldre) har ein sjukdom eller tilstand som gjer at du er i risikogruppa for å utvikle alvorleg koronasjukdom.

For dei fleste i denne gruppa vil dette verte dose 5.

For vaksineanbefalingar til andre grupper: helsenorge koronavaksine

Koronavaksine - informasjon til befolkninga frå Folkehelseinstituttet

Kontakt

Stryn legekontor
Telefon 57 87 69 80

Ope måndag - fredag 09.00-15.00

Telefontid: 09.00-11.30 og 12.30-15.00

Stengt alle helgedagar

Adresse: Setrevegen 4, 6783 Stryn