No kan du søkje om støtte til ditt kulturminne

Du kan i år søkje tilskot til kulturminne for åra 2019-2020. Søknadsfristen er 15. mars.

Kulturminnet må vere registrert i Kommunedelplan for kulturminne 2017 (PDF, 11 MB). Prosjektet må vere avslutta innan 2020. Det er krav om budsjett og finansieringsplan for tiltaket.

Søknadsfrist: 15. mars 2019.

Her søkjer du om midlar til kulturminne

Dersom søknaden blir godkjent blir pengane utbetalt ved melding om oppstart eller melding om ferdigstilling av prosjektet.

Kontaktperson
Myrtel Janne Thomassen
Kulturavdelinga
tlf 57 87 47 53

 

 

Kommunedelplaner kultur

Kommunedelplan for kulturminne 2017 (PDF, 11 MB)
Kommunedelplan for kulturminne 2017 Intervju del 1 (PDF, 11 MB)
Kommunedelplan for kulturminne 2017 Intervju del 2 (PDF, 12 MB)
Kommunedelplan for kulturminne 2017 Kartvedlegg (PDF, 9 MB)
Kommunedelplan for kulturminne 2017 Arkeologiske registreringar (PDF, 313 kB)