Status 20.08.21

Ikke påvist Covid-19 i prøvesvar frå fredag

Vi har i kveld fått beskjed om at testen som vi venta svar på knytt til Olden barnehage var negativ, altså ikkje påvist covid-19. Det er svært gledeleg. 

Det har dei siste dagane vore gjort omfattande testing for å kartlegge smittesituasjonen. Fredag kveld er det ikkje rapportert om fleire positive testresultat. Vi ventar fleire testresultat gjennom helga.