Status 21.08.21 - nytt smittetilfelle

Vi har i dag fått beskjed om at ein ny person har testa positivt på covid-19.

Smittevegen er kjend. Nærkontaktar er kartlagt og følgast opp. Vi ventar framleis svar på nokre av testane som blei teken fredag 20.08.21, elles har resten av prøveresultata vore negative.

Vi minner om viktigheita av å halde seg heime og teste seg ved symptom på sjukdom uavhengig av vaksinasjonsstatus.  
Ring koronatelefonen på tlf. 57 87 49 29 (måndag – fredag kl. 09.00 – 11.30) ved spørsmål eller behov for koronatest.