Til innbyggarar på Flo, i Lodalen og Oldedalen

Informasjon om veg, skule og transport

Vestland fylkeskommune og Statens Vegvesen har informert om at vegane til Flo og Lodalen no er opne. Det er ikkje plan om vidare stengingar.

Oldedalen
Vegen til Oldedalen er stengt til måndag 23.november kl 14:00. Då vert det teke ny vurdering. Følg 175.no for oppdatert informasjon.

Kommunen sine tenester:
Heimetenester er tekne i vare.
Skule: Elevar 1.-10.klasse får digital undervisning måndag 23.november:

Skyss:
Det er organisert båtskyss i samarbeid med Olden Røde Kors.
Dei er på staden søndag 11:00 - 15:00. Ved behov for skyss utanom dette ring 917 63 326

Ved akutt nød bruk nødnummer.