Vaksinering av aldergruppa 12-15 år

Barn 12 -15 år vil få tilbod om vaksine innan kort tid.

Nærare informasjon om vaksinetilbodet for dei i aldergruppa 12-15 år vil bli kunngjort i komande veke (veke 36)