Måndag kveld fekk vi beskjed om at ein person på ferie i kommunen har testa positivt på covid-19. Personen er sett i isolasjon og husstandsmedlemmer og nærkontakter er varsla.

Onsdag fekk vi beskjed om at ein person har testa positivt på covid-19 etter utanlandsopphald. Personen er sett i isolasjon og husstandsmedlemmer og nærkontakter er varsla.

Måndag kveld fekk vi beskjed om at ein tilsett i Miljø og Velferd har testa positivt på covid-19.

I helga fekk vi beskjed om to nye personar som har testa positivt på covid-19. Begge har kjend smitteveg. Dei er sett i isolasjon og husstandsmedlemmer og nærkontakter er varsla.

Torsdag ettermiddag fikk vi beskjed om at tre tilsette i Miljø og Velferd har testa positivt på Covid-19. Dei er sett i isolasjon og nærkontakter er varsla.

Torsdag 16.12.21 fekk vi beskjed om at ein tilsett ved Oppstryn barnehage har testa positivt på covid-19 sjølvtest/hurtigtest. Den smitta som er vaksinert, har no lette symptom på sjukdom og har følgt anbefalingar for testing.

Ein elev i 10. trinn på Olden skule har onsdag testa positivt på hurtigtest. Eleven har gjort som anbefalt å teste seg ved symptom. Smitteveg er kjend.

Kunngjering 13.desember
Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Om økonomiske tiltak sjå pressekonferanse 14.desember kl 08:30

 

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. Tiltakene baserer seg på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Stryn kommune følgjer nasjonale reglar med 1 m avstand.

Søndag ettermiddag fekk vi beskjed om at ein ny brukar i tenesta Miljø og Velferd har testa positivt på covid-19 hurtigtest. Personen er fullvaksinert og har lette symptom på sjukdom. Etter ei heilskapleg vurdering har vi beslutta å halde Arbeidssenteret stengt til vi har ein betre oversikt over smittesituasjonen i tenesta.