Kommunen har i dag fått to nye positive testsvar på Covid-19. Ein av dei to har ukjend smitteveg. Husstandsmedlemmar og tilsvarende nære er kontakta og informert om karantene/testregime.

Vi har ein ny innbyggar som er stadfesta smitta med koronavirus. Hurtigtest tirsdag var positiv, og innsendt prøve stadfestar dette i dag. Smitteveien er ukjent, og det gjør at vi ikke vet om smitten stammer fra Stryn eller nabokommunene. 

To nye smittetilfelle koronavirus. Dei to er i same husstand, begge tok hurtigtestar i helga og testane var positive.

Vi har dei siste dagane påvist koronavirus hos to personar i kommunen. Begge er sannsynleg smitta ved same arrangementet utanfor kommunen. 

Nærkontakter er varsla som anbefalt. 

Ein ny person i kommunen testa positivt for koronavirus. Tidlegare i veka var hurtigtest positiv, og i dag fekk vi bekrefta positiv PCR prøve. Smittevegen er ukjend. Nærkontakter har testa seg etter gjeldande retningsliner.

Ein tilsett ved Tonning Barnehage, avdeling Homlebolet, har testa positivt på hurtigtest i dag fredag 29.10. Den tilsette har følgt anbefaling med å teste seg som nærkontakt til kjend smitte. Den tilsette var sist på arbeid onsdag 27.10.

I ettermiddag har vi fått stadfesta 2 nye positive prøver på koronavirus. Ingen av desse er smitta i kommunen. Nærkontaktar til dei smitta er varsla.

Når råda og reglane til myndigheitene i hovudsak forsvinn, kan du sjølv bestemme kva risiko du vil ta og kva tiltak du vil praktisere. Avvikling av tiltak som nasjonale råd /reglar, er ikkje i vegen for at enkeltpersonar kan velje høgare beskyttelsesnivå for seg sjølv. Til dømes kan den som ønskjer betre beskyttelse mot luftvegsinfeksjonar, velje å halde lenger avstand til andre og ha på munnbind.

Frå laurdag 25. september kl 16.00 vert innhaldet på Helsenorge endra.

Viktige reglar og råd.