Fakta, råd og koronatesting

  • Kven bør teste seg?
  • Slik avtaler du testing
  • Hald deg heime til du får svar
  • Svar på prøva
  • Ta koronasjekk på nett
  • Risikogrupper og deira pårørande

Kven bør teste seg?

Dei vanlegaste symptoma på covid-19 er feber, hoste, sår hals, at du blir tungpusta og tap av smak- eller luktesans. Les mer om symptom på helsenorge.no Dersom du har mistanke om at du er smitta, bør du bli testa. Sjå testkriterie for koronavirus.

 

Slik avtaler du testing

Alle må ha bestilt time på telefon 57 87 49 29 for dei møter opp til testing.
Testing skjer på luftvegsklinikken/ testsenteret på Visnes, Visnesvegen 9a.


Vi testar:

  • Dei som har plutseleg oppståtte luftvegssymptom og mistenkjer Covid-19-sjukdom. Dersom du blir testa før det har gått 48 timar frå symptom oppstod, vil eit negativt prøvesvar vere usikkert. Om du kjem for tidleg, vil vi anbefale deg å vente.
  • Dei som har vore i nærkontakt med bekrefta smitta person
  • Dei som treng ein test på grunn av jobb eller jobbreise
  • Dei som har fått beskjed frå sjukehuset at dei må ta ein test før dei kan kome til undersøking

Testing som skjer på grunnlag av punkta over, er gratis. Test i samband med fritidsreiser har ein eigenandel på kr 400,- Vi tilbyr testing på måndag, tysdag, torsdag og fredag. Resultatet får du på Helsenorge etter 1-3 dagar, avhengig av kapasitet hos Helse Vest. Testing pga. reising er ikkje prioritert oppgåve for kommunen og blir kun gjort når vi har kapasitet.

Opningstid for telefonbestilling 57 87 49 29 måndag, tysdag, torsdag og fredag 09.00 - 11.30 (stengt  onsdag).
Du må ha avtalt tidspunkt for testing på førehand!

Det kan vere stor trafikk på telefonen, så vi ber deg om å vere tolmodig.
Hugs at testtelefonen ikkje kan gje råd eller svare på andre spørsmål om korona. 

Testen er ei nase- og halsprøve, og vi tek ikkje antistofftest.
 

Hald deg heime til du får svar

Du må halde deg heime til du får svar på prøva. Sjølv om du får ein negativ test, må du halde deg heime heilt til du er symptomfri. For barn under 10 år gjeld det eigne retningslinjer. 
 

Svar på prøva

Det tek vanlegvis 1-2 dagar før testen er analysert, men det kan ta noko lenger tid. Du kan sjølv sjå svaret på koronatesten din på helsenorge.no. Du blir ikkje varsla når resultatet er klart, men må sjekke sjølv på nettsida. Dersom du ikkje har muligheit til å sjekke resultatet her, kan du ta kontakt med fastlegen din. 
 

Ta koronasjekk på nett

Syns du det er vanskeleg å vite om du skal teste deg? Då kan du ha nytte av tenesta koronasjekk.no.
koronasjekk kan du sjekke om du treng å bli testa, og du får råd og forslag til tiltak.
Nettsida driftast av legar og sjukepleiarar, og er til einkvar tid 100 % i samsvar med råd og anbefalingar frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.
 

Risikogrupper og deira pårørande

Sjå informasjon på nettsidene til Helsenorge.no
 

Riktig og god handvask

Eit av de beste tiltaka vi alle kan bidra med for å hindre smittespreiing, er riktig og god handvask. Der det er tørkepapir tilgjengeleg, så bruk det til å tørke hendene med. Om der ikkje er papir, så sørg for at den smitta brukar eige handkle. Dei som får tenester i heimen må ha pumpesåpe og tørkepapir til personalet. 
Handvask med såpe og vatn - film frå Folkehelseinstituttet
 

Har du spørsmål eller treng informasjon?

Du skal kun ringe legevakt 116 117 eller ambulanse når du treng akutt hjelp.
 

Helsenorge.no

Siste oppdaterte informasjon finn du på nettsidene helsenorge.no. Her finn du fakta, råd og informasjon om symptom, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og førebyggende tiltak. 
Finn informasjon på helsenorge.no  
 

Folkehelseinstituttet sin nettsider fhi.no

Siste oppdaterte informasjon finn du alltid på folkehelseinstituttet sine nettsider. Her finn du fakta, råd og informasjon om symptom, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og førebyggande tiltak. 
Finn informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider
 

Helsedirektoratet sin informasjonstelefon

Dersom du ikkje finn svar på spørsmålet ditt, kan du ringje Helsedirektoratet sin informasjonstelefon. Der får du svar på generelle spørsmål, til dømes i kva område det foregår spreiing og kva symptom du skal vere merksam på. Ring Helsedirektoratet sin informasjonstelefon 815 55 015
 

Informasjon til barn og unge

Sjå Hvordan snakker vi med barn om koronaviruset?