Friluftsliv

Stryn kommune har ein fantastisk natur med svært variert terreng som innbyr til allsidig friluftsliv heile året.

Kommunen, reiselivsnæringa, private aktørar og frivillege lag og organisasjonar samarbeider for å legge til rette for at både fastbuande og tilreisande kan drive eit aktivt friluftsliv i heile kommunen.

I tillegg til tradisjonelle aktivitetar som fotturar, skiaktivitet, bading, jakt og fiske, omfattar friluftslivet i kommunen eit vidt spekter av aktivitetar, som til dømes: fjellklatring, brevandring, padling, stisykling, laussnøkøyring og paragliding.