Naustbakkane, Olden

                                                    

                  

Tomteoversikt Naustbakkane (PDF, 862 kB)

I Naustbakkane er det 1 ledig tomt for konsentrert utbygging (BK1).

Søk her

 
  Pris

BK1

Omlag kr. 1.206.000

 

Prisane skal indeksjusterast neste gong i januar 2025.

1 års byggefrist.

 

Kart Naustbakkane, Olden