Vatn og avløp

Stryn kommune eig og driftar desse vassverka:

Stryn vassverk

Loen vassverk

Storesunde vassverk

I Utvik eig kommunen leidningsnettet i Brulandsstranda. Kommunen har avtale med Nedre Verlo vassverk om levering av vatn til kommunen sine abonnentar der.

Kommunedelplan vassforsyning 2020 (PDF, 3 MB)

Eurofins står for kontroll av drikkevasskvaliteten i Stryn kommune.

Her kan du sjekke prøveresultat for kommunale vassverk.

 

 

 

Forskrift vatn og avløpsgebyr vedteke 231013 (PDF, 757 kB)