Smittestatus 25. januar kl 16:00

Sidan i går har vi 40 nye personar med positiv test på koronavirus . 12 av desse er 18 år eller yngre.  Klassar med smitte blir informert av skulen, og dei gjev ut info om anbefalt testing. 

Fakta og råd om koronatesting

 

Positiv hurtigtest