Sommarjobb for ungdom

23 plassar, arbeid i 3 veker, alder 16 til 23 år. Søknadsfrist 29. mars 2019.

Prioriterte søkjarar:

  • Søkjarar som ikkje har hatt sommarjobb gjennom den kommunale ordninga tidlegare
     
  • Du må bu i Stryn kommune

 

Les meir om stillingane og søk her

Stryn kommune ynskjer tilbod på prosjektet Opprusting av Per Bolstad plass. Frist for innlevering av tilbod er onsdag 22. august 2018 kl. 13.00.

Kommunar i Sogn og Fjordane får til saman 165 000 kroner til språkarbeid. Kommunane som får stønad er Stryn, Gloppen, Stad 2020 (Eid og Selje) og Sunnfjord (Naustdal, Gaular, Jølster og Førde). Sogn og Fjordane fylkeskommune får tilskot saman med Hordaland. 

Planområdet er lokalisert mellom sekundærstasjonen i Bø/Stryn ungdomsskule, rv 15 og bustadane langs Riisevegen 10,12,18 og 22.

Kommunen har frå i dag lagt inn kunstig intelligens (chatbot) på heimesida. Chatboten heiter KommuneKari og er eit dataprogram du kan skrive spørsmål til og få svar frå.

Kunngjering om oppstart av planarbeid – Planprogram til offentleg ettersyn

Det har siste døgnet kome litt regn, og vermeldingane melder at det skal kome jamt med nedbør første dagane. Brannsjefen opphevar derfor totalforbodet (frå 28. mai) mot bålbrenning og bruk av annan open eld.

Stryn kommune rullerer årleg Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv sitt handlingsprogram når det gjeld idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

 

 

Frist for å søkje Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2018. Frivillege organisasjonar kan søkje om å få kompensert kostnader til moms i 2017. Denne tilskotsordninga kallar vi momskompensasjon.

Aaland Arkitektkontor har på vegne av Olav Auflem, starta opp planarbeid for Skogabakkane nedre del. Planområdet er lokalisert mellom Lindset og bustadfeltet Skogabakkane.

 

Torsdag 14. juni kl 10.00 – 12.00 arrangerer Stryn helsestasjon, i samarbeid med ambulansepersonell, temagruppe om førstehjelp til barn.