Oversikt over cruisebåtar i indre Nordfjord denne sommaren

Her kan du finne ut når skipa kjem inn fjorden og kor lenge dei skal vere, i tillegg til bruttotonn og lengde.

OldenLoen er ein av norges mest populære cruisedestinasjonar med ca. 100 anløp av cruisebåtar kvart år.

 

Cruiseliste 2019

Det er to teljedatoar og to søknadsfristar i året,

  • Søknadsfrist 15. mars med teljedato 1. mars

  • Søknadsfrist 15. oktober med teljedato 1. oktober

Det er berre ei utbetaling i året basert på dei to søknadane, og den vert i februar året etter søknad.

Søknaden må leverast elektronisk, her finn du søknaden

 

Den kommunale vakttelefonen for brann 917 21 631 er ute av drift inntil vidare.

Ring 57 87 47 00 mellom kl. 09.00-15.00 og
brannsjef John Jatgeir Vinsrygg tlf. 917 21 629 etter telefontid.

Det blir ikkje faste vaksinasjonsdagar i haust, på grunn av sein levering av vaksinen. Influensavaksinene er på plass 26. oktober og vi bed om at pasientar melder seg i ekspedisjonen på Stryn legekontor i vekene etter denne datoen.

Det er iverksett ulike tiltak for deg som søkjer erstatning i år. Landbruks- og matdepartementet har fastsett spesialreglar for 2018 på fleire område.

Søknad om erstatning bør difor sendast i god tid før søknadsfristen 31. oktober, og grunnen les du her:
Viktig for søkjarar i 2018

Har du eit spennande prosjekt for born og unge? Søk Stryn Ungdomsråd om midlar til å starte opp eller vidareføre prosjektet. Midlane er for unge i alderen 12 – 20 år. Kva du kan søkje om? Det finst ikkje fasitsvar – ver kreativ!

Nytt i år er at det kan søkjast tilskot for alt bratt areal. Tidlegare avgrensing på minst 20% bratt areal av slåttearealet er teke vekk, men det er krav om at arealet skal haustast og at graset skal nyttast som fôr.

Frå måndag 1. oktober blir det massetransport frå skisenteret til Tonningssetra. Transporten vil ta om lag to veker. Ein stor grushaug ved skisenteret skal fraktast opp til setra. Det blir mykje trafikk, så vis varsemd.

Statens vegvesen startar no arbeidet med reguleringsplan for fylkesveg 60, Storelva bru i Utvik. Brua, som vart rasert i flaum ifjor, skal byggast oppatt. Frist for innspel/ merknader til planen er 1. november.

Tanken må tømast minst kvart fjerde år. Utan tilbakemelding frå anleggseigar blir tanken tømt årleg. Ønskjer du å endre tømefrekvens? Send inn skriftleg ønskje på postmottak@stryn.kommune.no

Tid: Måndag 1.oktober kl 18:15 - 20:30

Stad: Stryn Omsorgssenter 1. etg (treningssalen på Frisklivssentralen).