Strynehallen stengd 6. mai til 31. august

I samband med renovering av lys og golv, vert hallen stengd for trening/ aktivitet f.o.m. 6. mai t.o.m. 31. august. 

Dersom arbeidet blir ferdig før 31. august, vil kommunen sende ut melding til brukarane.

 

Edvard Nordang
avdelingsleiar kultur

Tlf 57 87 47 76 / Mob 90 83 18 17

edvard.nordang@stryn.kommune.no

Søknadsfrist for særskilde kulturtiltak er 15. september. 

Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om stusse hekkane i samband med skulestart.

Skuleåret 2018-2019 startar måndag 20. august. Haustferien blir 8.-12. oktober (veke 41).

Grunna funn av koliformbakterie i vassprøver i Loen blir vatnet no driftsklora. Meir informasjon vil kome etter resultat frå nye prøver.

Stryn kommune ser no på midlertidige løysingar for resten av årets turistsesong, og er i forhandlingar med potensielle leverandørar for å avhjelpe situasjonen i Olden, når det gjeld toalett og renovasjon.

Stryn kommune skal frå hausten av delta, som ei av fire norske kommunar, i eit offentleg tettstadsprosjekt som skal gå over tre år.

Slamtøming i Stryn kommune blir utført av Norva24.

Sommar og varme kan bety at det begynner å lukte av matavfallet, men det finst mange tips som kan hjelpe, og om du  passar på at behaldaren står i skuggen, er mykje gjort.

Bål

Dette må du vite før du tenner bål! Tekst frå norsk til engelsk, tysk, spansk, nederlandsk, litauisk, fransk, polsk.

Mange bønder har for tida utfordringar med tørke. Det er viktig å dokumentere problema no. Ta bilder av skadene og meld frå til kommunen.