Oversikt over cruisebåtar i indre Nordfjord denne sommaren

Her kan du finne ut når skipa kjem inn fjorden og kor lenge dei skal vere, i tillegg til bruttotonn og lengde.

OldenLoen er ein av norges mest populære cruisedestinasjonar med ca. 100 anløp av cruisebåtar kvart år.

 

Cruiseliste 2019

No kan du bli med å bestemme kulturpolitikken i Stryn. Stryn kommune er i gang med revisjon av kommunedelplan for kultur 2018 og ønskjer innspel for å lage ein god og framtidsretta kulturplan for Stryn.

Stryn Helsestasjon og Voksne for barn Indre Nordfjord inviterer til tre samlingar på Telegrafen i haust. Leiande helsesøster Tine Camilla Rosenvinge ønskjer alle  småbarnsforeldre velkomne.

Stryn kommune har oppretta anbodskonkurranse på prosjektet Fornying av dam Holevatn. Interesserte må sjølv registrere seg og laste ned konkurransegrunnlag frå https://eu.eu-supply.com
Grunna snøforhold og tilkomst blir det anbodssynfaring før mengdebeskriving og anna konkurransegrunnlag blir publisert.

Anbodssynfaring: Måndag 8. oktober 2018 kl 12.00, oppmøte på Kommunehuset, Tonningsgata 4, 6783 Stryn.

 

Har du spørsmål om anbodskonkurransen, kontakt gjerne:

Prosjektingeniør Hanne Vangen tlf 57 87 47 00

hanne.vangen@stryn.kommune.no

 

Stryn kommune melder om funn av koliforme bakterier i forsyningsområdet til Loen vassverk - ovanfor trykkaukestasjonen på Rake. Vatnet må kokast før det kan nyttast som drikkevatn. Kommunen kjem tilbake med oppfølgjande informasjon seinare, etter nye prøvetakingar.

Som støttekontakt hjelper du eit anna menneske å delta på aktivitetar og få eit meir sosialt liv. Du får oppdrag nokre timar i veka og får timebetalt av kommunen. I Stryn har vi behov for støttekontakter i alle aldrar til både barn, ungdom og vaksne.

Yri Sand AS vann anbodskonkurransen om opprusting av Per Bolstad plass. Kontrakten er signert og arbeidet startar i januar, men førebuande arbeid startar alt i november.

Stryn brannvesen inviterer små og store til open dag laurdag 29. september mellom kl. 11.00 og 14.00. 

Kurs i Mestring av Belastning - KiB, er utarbeidd for personar som ønskjer å betre evna til å meistre belastingar i arbeidsliv og privatliv.

 

Torsdag 27. september feirar fagdagane i Stryn 5 års jubileum, og vi ønskjer å invitere alle som arbeider med barn og unge i Stryn kommune til fagdag med tema: «Barn og unge si helse, omsorg, læring og utvikling – felles ansvar og utfordring for barne-, ungdoms- og familietenester i kommunen».

Er du jente fødd i 1991 eller seinare? No hastar det om du vil ha gratis HPV-vaksine, snart går fristen ut for å ta den første av tre vaksinedosar.