Strynehallen stengd 6. mai til 31. august

I samband med renovering av lys og golv, vert hallen stengd for trening/ aktivitet f.o.m. 6. mai t.o.m. 31. august. 

Dersom arbeidet blir ferdig før 31. august, vil kommunen sende ut melding til brukarane.

 

Edvard Nordang
avdelingsleiar kultur

Tlf 57 87 47 76 / Mob 90 83 18 17

edvard.nordang@stryn.kommune.no

«Den kulturelle spaserstokken» skal leggje til rette for gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt.

Her kan du finne ut når skipa kjem inn fjorden og kor lenge dei skal vere, i tillegg til bruttotonn og lengde.

For å forsterke vassforsyninga i Loen og Stryn, ønskjer Stryn kommune å legge ei overføringsleidning i sjø mellom Loen og Stryn.

Den 15. mai gjorde Stryn kommunestyre dette vedtaket:

Stryn kommune ønskjer å selje eit næringsareal på om lag 1100 m² i Olden sentrum. Frist for å melde interesse for kjøp er 15. juni 2018.

Det er ledig 100% fast stilling som miljøterapeut i barneverntenesta, heimebasert tiltak i Gloppen og Stryn, med tiltreding snarast.

I Stryn er utebiblioteket plassert på Leikeplassen i Tonningsbakkane. Du finn dei nynorske barnebøkene i ei fargerik postkasse som er godt merka med både potemerket til Lurivar og eige skilt.

I forbindelse med rehabilitering av dam Holevatnet må eksisterande veg til Holevatnet forbetrast. Holevatnet er i dag vassforsyning til både Stryn sentrum samt bygge- og hyttefelt høgare opp mot Holevatnet.
Prosjektet inneheld blant anna opprusting av vegen for å tole anleggstrafikk.

Stryn kommune arrangerer teoretisk jegerprøveeksamen for Stryn og Hornindal på Tonning skule onsdag 2. mai kl 19.00.

Hugs at det er bandtvang i Stryn kommune frå 1. april til 15. oktober.