Resultat kommunestyrevalet i Stryn kommune

9. september vart det valt nytt kommunestyre i Stryn. Valdeltakinga var på 63,76%. Fordeling av røystene for kvart parti var: 

Senterpartiet 1170 røyster, 9 representantar i kommunestyret

Høgre 1081 røyster, 8 representantar i kommunestyret

Arbeiderpartiet 504 røyster, 4 representantar i kommunestyret

Venstre 235 røyster, 2 representantar i kommunestyret

Kristeleg Folkeparti 165 røyster, 1 representant i kommunestyret

Framstegspartiet 103 røyster, 1 representant i kommunestyret

Raudt 84 røyster

SV 66 røyster

Partiet de kristne 37 røyster

Her kan du sjå kven som vart innvalde:

Faste medlemmar i nytt kommunestyre (PDF, 85 kB)

 

Representantar med to stjerner ** er faste, dei med ei stjerne * er vara.

Etter problema i sommar, med dårleg toalettkapasitet i Olden, etablerer Stryn kommune ei containerløysing plassert mellom tenderkaia og Olden sentrum.

Stryn kommune har no inngått avtale med Kveen AS om å forsterke vassforsyninga mellom Loen og Stryn. Prosjektet startar opp 1. september og blir ferdigstilt før jul.

Skuleåret 2018-2019 startar måndag 20. august. Haustferien blir 8.-12. oktober (veke 41).

Grunna funn av koliformbakterie i vassprøver i Loen blir vatnet no driftsklora. Meir informasjon vil kome etter resultat frå nye prøver.

Stryn kommune ser no på midlertidige løysingar for resten av årets turistsesong, og er i forhandlingar med potensielle leverandørar for å avhjelpe situasjonen i Olden, når det gjeld toalett og renovasjon.

Stryn kommune skal frå hausten av delta, som ei av fire norske kommunar, i eit offentleg tettstadsprosjekt som skal gå over tre år.

Slamtøming i Stryn kommune blir utført av Norva24.

Sommar og varme kan bety at det begynner å lukte av matavfallet, men det finst mange tips som kan hjelpe, og om du  passar på at behaldaren står i skuggen, er mykje gjort.

Dette må du vite før du tenner bål! Tekst frå norsk til engelsk, tysk, spansk, nederlandsk, litauisk, fransk, polsk.

Mange bønder har for tida utfordringar med tørke. Det er viktig å dokumentere problema no. Ta bilder av skadene og meld frå til kommunen.