Oversikt over cruisebåtar i indre Nordfjord denne sommaren

Her kan du finne ut når skipa kjem inn fjorden og kor lenge dei skal vere, i tillegg til bruttotonn og lengde.

OldenLoen er ein av norges mest populære cruisedestinasjonar med ca. 100 anløp av cruisebåtar kvart år.

 

Cruiseliste 2019

«Den kulturelle spaserstokken» skal leggje til rette for gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt.

For å forsterke vassforsyninga i Loen og Stryn, ønskjer Stryn kommune å legge ei overføringsleidning i sjø mellom Loen og Stryn.

Den 15. mai gjorde Stryn kommunestyre dette vedtaket:

Stryn kommune ønskjer å selje eit næringsareal på om lag 1100 m² i Olden sentrum. Frist for å melde interesse for kjøp er 15. juni 2018.

Det er ledig 100% fast stilling som miljøterapeut i barneverntenesta, heimebasert tiltak i Gloppen og Stryn, med tiltreding snarast.

I Stryn er utebiblioteket plassert på Leikeplassen i Tonningsbakkane. Du finn dei nynorske barnebøkene i ei fargerik postkasse som er godt merka med både potemerket til Lurivar og eige skilt.

I forbindelse med rehabilitering av dam Holevatnet må eksisterande veg til Holevatnet forbetrast. Holevatnet er i dag vassforsyning til både Stryn sentrum samt bygge- og hyttefelt høgare opp mot Holevatnet.
Prosjektet inneheld blant anna opprusting av vegen for å tole anleggstrafikk.

Stryn kommune arrangerer teoretisk jegerprøveeksamen for Stryn og Hornindal på Tonning skule onsdag 2. mai kl 19.00.

Hugs at det er bandtvang i Stryn kommune frå 1. april til 15. oktober.

Merknader eller innspel til planen må vere skriftlege og sendast inn før 28. mai 2018.