Strynehallen stengd 6. mai til 31. august

I samband med renovering av lys og golv, vert hallen stengd for trening/ aktivitet f.o.m. 6. mai t.o.m. 31. august. 

Dersom arbeidet blir ferdig før 31. august, vil kommunen sende ut melding til brukarane.

 

Edvard Nordang
avdelingsleiar kultur

Tlf 57 87 47 76 / Mob 90 83 18 17

edvard.nordang@stryn.kommune.no

Den kommunale vakttelefonen for brann 917 21 631 er ute av drift inntil vidare.

Ring 57 87 47 00 mellom kl. 09.00-15.00 og
brannsjef John Jatgeir Vinsrygg tlf. 917 21 629 etter telefontid.

Det blir ikkje faste vaksinasjonsdagar i haust, på grunn av sein levering av vaksinen. Influensavaksinene er på plass 26. oktober og vi bed om at pasientar melder seg i ekspedisjonen på Stryn legekontor i vekene etter denne datoen.

Det er iverksett ulike tiltak for deg som søkjer erstatning i år. Landbruks- og matdepartementet har fastsett spesialreglar for 2018 på fleire område.

Søknad om erstatning bør difor sendast i god tid før søknadsfristen 31. oktober, og grunnen les du her:
Viktig for søkjarar i 2018

Har du eit spennande prosjekt for born og unge? Søk Stryn Ungdomsråd om midlar til å starte opp eller vidareføre prosjektet. Midlane er for unge i alderen 12 – 20 år. Kva du kan søkje om? Det finst ikkje fasitsvar – ver kreativ!

Nytt i år er at det kan søkjast tilskot for alt bratt areal. Tidlegare avgrensing på minst 20% bratt areal av slåttearealet er teke vekk, men det er krav om at arealet skal haustast og at graset skal nyttast som fôr.

Frå måndag 1. oktober blir det massetransport frå skisenteret til Tonningssetra. Transporten vil ta om lag to veker. Ein stor grushaug ved skisenteret skal fraktast opp til setra. Det blir mykje trafikk, så vis varsemd.

Statens vegvesen startar no arbeidet med reguleringsplan for fylkesveg 60, Storelva bru i Utvik. Brua, som vart rasert i flaum ifjor, skal byggast oppatt. Frist for innspel/ merknader til planen er 1. november.

Tanken må tømast minst kvart fjerde år. Utan tilbakemelding frå anleggseigar blir tanken tømt årleg. Ønskjer du å endre tømefrekvens? Send inn skriftleg ønskje på postmottak@stryn.kommune.no

Tid: Måndag 1.oktober kl 18:15 - 20:30

Stad: Stryn Omsorgssenter 1. etg (treningssalen på Frisklivssentralen).

No kan du bli med å bestemme kulturpolitikken i Stryn. Stryn kommune er i gang med revisjon av kommunedelplan for kultur 2018 og ønskjer innspel for å lage ein god og framtidsretta kulturplan for Stryn.